Sirovina

Osnovna sirovina za proizvodnju naših proizvoda su hrast lužnjak (Quercus robur) i bukva (Fagus silvatica)

hrast lužnjak - bukva

Hrast lužnjak

Hrast lužnjak je najplemenitije i najcjenjenije drvo naših krajeva. Oduvijek je plijenilo pozornost gospodarstvenika, prirodoslovaca i običnih ljudi. Hrast je najjača vrsta drveta u slavonskoj šumi, pa se hrašće našlo u hrvatskoj himni i na hrvatskoj poštanskoj marki. Zbog odlične kakvoće hrast lužnjak dobio je međunarodnu karakteristiku slavonska hrastovina - drvo mu je fino, podjednako uskih pravilnih godova, zlatno žute boje, lijepo, trajno i lako za obradu.

Bukva

Bukva je glavna vrsta šumskog drveća Europe i pripada među najrasprostranjenije vrste drveća u Hrvatskoj. Deblo bukve naraste do visine 40 metara, u promjeru može biti preko metra. Bukva je tvrdo drvo, ima visoku otpornost, prilagodljiva je najrazličitijim zahtjevima, dobro se stapa s drugim materijalima u unutrašnjem uređenju - svijetle je crvenkaste boje.